Základné dokumenty pre denné štúdium

Informácie pre záujemcov o denné štúdium.

Aktualizované 31.01.2019

: 2.712

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

7649 M 00

 • je samostatným tvorivým pracovníkom v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
 • uplatnenie v:
  • (MŠ) materských školách
  • (ŠKD) školských detských kluboch
 • profilové vedomosti a zručnosti z:
  • pedagogiky
  • špeciálnej pedagogiky
  • psychológie
  • biológie
  • metodiky hudobnej výchovy
  • metodiky jazykovej a literárnej výchovy
  • metodiky výtvarnej výchovy
  • metodiky telesnej výchovy
  • metodiky dramatickej výchovy
  • z hry na hudobnom nástroji
: 14.617

Sociálno-výchovný pracovník

7661 M 00

 • poskytovanie sociálnej a výchovnej starostlivosti
 • uplatnenie v:
  • orgánoch miestnej štátnej správe
  • neštátnych subjektoch
  • úradoch práce
  • ústavoch a zariadeniach sociálnych služieb
  • krízových centrách rodiny
 • profilové vedomosti a zručnosti z:
  • pedagogiky
  • špeciálnej pedagogiky
  • psychológie
  • sociológie
  • metód sociálnej práce
  • sociálno-psychologickom výcviku
  • metód edukačných činností
: 3.927

Biotechnológia a farmakológia

2840 M 00

 • vykonáva činnosti spojené s biologickými a farmaceutickými výrobami
 • pripravený na:
  • prácu v lekárňach
  • na činnosť laboranta
  • technológa a kontrolóra
  • biochemických spoločnostiach
  • farmaceutických spoločnostiach
  • potravinárskych spoločnostiach
  • chemických spoločnostiach
 • profilové vedomosti a zručnosti z:
  • biológie
  • chémie a analytickej chémie
  • mikrobiológie
  • biotechnológie
  • farmakológie
  • hygieny
  • základov výživy
: 8.222

Technik vodár vodohospodár

3667 K 00

 • kvalifikovaný a odborný pracovníkom v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva
 • môže pracovať ako:
  • technik merania a regulácie
  • ochrany vodných zdrojov
  • prevádzky kanalizácií a ČOV
  • prevádzky vodovodov
  • údržby vodovodnej siete
  • mechanik, opravár vodomerov
  • odpočtár meracích prístrojov
  • špecialista kontroly kvality vôd
  • technický špecialista vodárenských koncepcií
  • dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách
  • riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve a vodnom hospodárstve
 • profilové vedomosti a zručnosti z:
  • odborné kreslenie
  • vodárenstvo
  • vodné hospodárstvo
  • strojové zariadenia
  • vodohospodárska technológia
  • vodohospodárske procesy
  • stavebná mechanika
  • strojníctvo
  • grafické informačné systémy
: 7.003

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.