Naša materská škola

skolkariMilí priatelia,
dávame vám do povedomia, že pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, Trebišov sa od 1.9.2016 otvorí už existujúca materská škola pod novým názvom - súkromná materská škola.

Ponúkame:

  • predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov,
  • naša materská škola uskutočňuje predprimárne vzdelávanie formou celodenného, niekoľkoročného vzdelávania, v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti rodiča aj poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch až piatich hodín denne v dopoludňajšom čase,
  • poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie intaktným deťom, ale i deťom zdravotne handicapovaným, ak pre ich integráciu a rozvoj dokážeme vytvoriť vhodné podmienky, rovnako deťom s odloženou školskou dochádzkou,
  • vaše deti získajú základné zručnosti v oblasti konštrukčných spôsobilostí ( aj nad rámec učených osnov),
  • oboznamovanie s nemeckým a anglickým jazykom,
  • oboznamovanie sa s nemeckým jazykom je zamerané na získanie elementárnych základov cudzieho jazyka prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier. V každej téme počas dňa sa deti naučia jednoduchú pieseň, báseň so slovnou zásobou danej tematiky,
  • deti získajú slovnú zásobu nemeckého jazyka použitím rôznych didaktických metód, foriem a hier, ktoré prebiehajú každodennou hrou so slovami, hračkami a rôznorodým materiálom,
  • anglický jazyk sa v materskej škole vyučuje formou krúžkovej činnosti. Organizuje sa  popoludňajších hodinách u detí predškolského veku (5-6 rokov) na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu,
  • v našom prostredí deti nájdu množstvo zelene a rozsiahly dvor prispôsobený ich potrebám - priestor pre letné (pieskovisko, trávnaté plochy, hojdačky, šmýkačka, kolotoč) i zimné činnosti (sánkovanie),
  • príspevok na dieťa je štandardný ako v štátnych materských školách.

V našom záujme je, aby deti boli šťastné a rodičia spokojní, že je počas dňa o ich deti dobre postarané.

Moderná materská škola s estetickým prostredím

/ kliknite na sadu č.4 /

Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa do našej materskej školy, navštívte nás. Nachádzame sa na prvom poschodí internátu pri Súkromnej strednej škole DSA, Komenského 12 v Trebišov.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.