Lipa slobody

Lipa ako národný symbol.

pozvanka

Rok 2018 se nesie v duchu osláv 100. výročia vzniku společného štátu  Čechov a Slovákov – Československej  republiky. Toto výročie si ľudia  na mnohých  miestach pripomínajú aj výsadbou stromu, který je považovaný za symbol všetkých SLOVANOV – výsadbou LIPY.  Z týchto zasadených LÍP sú dnes pamätné stromy. Z iniciatívy členov ZO SZOPK v Trebišove vzišiel nápad,  vysadiť strom republiky aj  u nás - v meste Trebišov. Na výsadbu  „LIPY SLOBODY“ , tam  kde bude stáť navzdory vetru i celému svetu – časom krásna, silná a veľká sa vybralo krásne miesto v chránenom mestskom parku, na slnkom zaliatej lúke za kaštieľom grófa Andrássyho.

Za vznikom republiky stála aj Jednota Sokolská, ktorá sa významným spôsobom podielala na vzniku Légií, ktoré nám vybojovali slobodu.

Prvý prezident republiky profesor T.G. Masaryk prehlásil: „Bez Sokola neboli by légie, bez légií by nebolo Československa“.


Lipa /úryvok z básne/
Andrej Sládkovič

                                                                                    
Lipa naša, v bránach Slavianov kostola,
to buď aj potomkom, čo si otcom bola!

Lipa! tichým šumom zvestuj otcov deje,
že z vekov zapadlých zrodia sa nádeje!

Lipa! s výškou tvojou, s letkom tvojej vôni
k sláve neba duch náš nechže sa vyroní!


Na toto významné výročie sa pripravovali aj žiaci zo Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Trebišove, ktorí nacvičovali a napokon aj vystúpili  skladbou „MLADÉ SLOVENSKO“, začiatkom júla 2018 v Prahe v Tyršovom dome počas zletového týždňa.  XVI. všesokolský zlet sa stal súčasťou osláv 100.výročia ukončenia 1.svetovej vojny a vzniku samostatného Československa.

Preto sme prijali pozvanie aj na slávnostnú udalosť , vysadenie „LIPY SLOBODY“. Túto slávnostnú chvíľu  si uctili   svojim vystúpením -  skladbou „MLADÉ SLOVENSKO“ aj  študenti  SSOŠ DSA ,  sokoláci z Východoslovenskej sokolskej župy  Jána Kollára.

Nedá mi nespomenúť našich študentov, ktorí skladbu nacvičili a s veľkým zápalom pre dobrú vec aj  v Trebišove predviedli:

Kolesíková Dominika 1.B, Hirák Emil 2.P, Makohusová Bianka 2.P, Miškaničová Ivana 3.P, Dudášová Nikola 3.P, Recka Katarína 3.P, Dubovan Vladimír 3.V a Rusnák Matej 3.V. Boli tak pri začiatku písania histórie našej „LIPY SLOBODY“.

Cvičenci  mohli ukázať  svoju radosť , elán ,výdrž a ... prejaviť tak svoju národnú hrdosť,  úctu ku tradíciám a sokolskú súdržnosť . Autorkou skladby, choreografkou aj cvičiteľkou je Alžbeta Taššová.

Prajeme si , aby „LIPA SLOBODY“ vysadená 22.10.2018 pri príležitosti stého výročia vzniku ČESKOSLOVENSKA,  bola aj  za 100 rokov krásnym, zdravým  a pamätným stromom. LIPA krásna, silná a veľká, obalená kvetom, bude stáť a bude rásť, tak ako aj košaté lipy pri našej škole. Aby „LIPA SLOBODY“  aj ďalším generáciám pripomínala tento významný mezník v dejinách Slovenska.

Sprievodným podujatím vysadenia „LIPY SLOBODY“ bolo aj  otvorenie výstavy v Múzeu a Kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove „REGIÓN JUŽNÉHO ZEMPLÍNA V KONTEXTE VZNIKU 1.ČSR“ , ktorú navštívili aj žiaci zo Súkromného školského internátu pri SSOŠ DSA Trebišov. 

Taššová Alžbeta

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.