Prezentácie na základných školách

Zástupcovia vedenia Súkromnej strednej odbornej školy / SSOŠ/ DSA v Trebišove s predstaviteľom spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien /DSA/, ktorá je už dva roky jej súkromným zriaďovateľom, predstavujú v týchto dňoch SSOŠ na základných školách v Trebišove a v okolitých obciach.

Prítomných  deviatakov oboznamujú so študijnými odbormi ponúkanými od nového školského roku : učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, biotechnológia a farmakológia ako aj technik vodár vodohospodár. V tejto súvislosti žiakov osobitne zaujala informácia o začatej výstavbe  tréningového polygónu v areáli SSOŠ DSA, kde budú práve študenti odboru vodár absolvovať praktickú časť výučby. Ide o unikátne školiace  centrum , ktoré budú môcť popri študentoch školy využívať aj zamestnanci slovenských vodohospodárskych podnikov .

Predstaviteľ zriaďovateľa - spoločnosti DSA hovoril prítomným deviatakom aj o zamýšľanom projekte jazykovej prípravy, kde v koordinácii s nemeckými partnerskými školami bude SSOŠ zavádzať najmodernejšie metódy tzv. distance learning, čiže výučbu jazykov prostredníctvom internetu  formou videokonferencií.

Deviataci sa tiež dozvedeli, že štúdium na trebišovskej Súkromnej strednej odbornej škole DSA zostalo aj po zmene zriaďovateľa bezplatné a študentom školy, ktorí nie sú z Trebišova, je k dispozícii zmodernizovaný internát.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.