Junior Freshhh

Žiješ vedou?         
UkÁŽ SVOJ Talent a vyhraj!

Takého heslo mala vzdelávacia súťaž Junior Freshhh pre študentov všetkých stredných škôl  už 5.ročníka.

Súťaže sa mohli zúčastniť 3-členné tímy z rovnakej alebo z rôznych tried školy, ktoré sa  zaregistrovali do 6.11.2017.

3-členné tímy riešili úlohy z prírodných vied. Počas súťaže si žiaci mali možnosť precvičiť a aj prehĺbiť vedomosti z predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia a geografia.

Vzdelávacia súťaž prebiehala od: 9.11.2017 od 8:00 h do 22.11.2017 do 19:00 h v online systéme a mala spolu 12 úloh.

Pre každé súťažné kolo online časti súťaže bolo príslušné zadanie sprístupnené prostredníctvom stránky od 20:00 h príslušného dňa podľa časového harmonogramu. Úlohy boli rozdelené do 4 epizód, pri čom každá epizóda obsahovala 3 súťažné úlohy. Riešenia úloh v rámci jednej epizódy zadávali tímy do termínu časomiery. Tímy tak riešili 3 úlohy v rámci jednej epizódy súbežne. Epizódy mali rôzne časové trvanie od 59 hodín po 119 hodín.

Do celoslovenskej súťaže sa zapojilo takmer 400 tímov, ale všetky úlohy vyriešilo len 232 tímov. Z našej školy, SSOŠ DSA v Trebišove, sa do súťaže po prvý krát zaregistrovali a súťažili 3 tímy z 2.B triedy, a získali celkom slušný počet bodov aj umiestnenie.

Online súťaže sa zúčastnili títo žiaci 2.B triedy:

  • 1.tím:  Petrová Dominika, Kurovská Eva, Javorská Daniela
  • 2.tím:  Valiga Miloš, Zuzčinová Kristína, Kucová Slávka
  • 3.tím:  Gorová Ivana, Tkáčová Viktória, Božíková Sára

Žiakom z 2.B triedy ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a za vzornú reprezentáciu našej školy. Patrí im aj pochvala že sa počas priebehu súťaže nevzdali a preukázali vytrvalosť pri riešení ozaj náročných úloh z prírodovedných predmetov.  

RNDr. J. Kordischová

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.