Rada školy

Zoznam členov Rady školy pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, 075 01 Trebišov.

 • Ing. Marek Nikel
 • Ing. Jozef Čičatko
 • Ing. Eva Kolesárová
 • PhDr. Ján Holonič, PhD.
 • PaedDr. Ingrid Hvozdovičová
 • Mgr. Miloš Mantič
 • Anna Wilková
 • Klaudia Majerníková Toroniová
 • Silvia Bandoľová
 • Zdenko Marcin
 • Anna Vereščáková