img

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

7649 M 00

Kvalifikovaný pracovník pre edukačnú činnosť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

čítaj ďalej

img

Sociálno-výchovný pracovník

7661 M 00

Absolventi odboru získavajú zručnosti v oblasti sociálnej práce v štátnych a súkromných zariadeniach.

čítaj ďalej

img

Biotechnológia a farmakológia

2840 M 00

Uplatnenie v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobami, ...

čítaj ďalej

img

Technik vodár vodohospodár

3667 K 00

Kvalifikovaný pracovník v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva, ...

čítaj ďalej

Jesenný workshop v Bratislave

Liga Proti Rakovine - workshop: onkologická výchova

V dňoch 13. 10. - 16. 10. 2016 sa dve žiačky našej školy spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili workshopu onkologickej výchovy v Bratislave. Každoročne sa tu stretávajú žiaci stredných škôl z celého Slovenska, aby podporili kampaň Ligy proti rakovine „Týždeň proti rakovine“, ktorá je tento rok zameraná na pohyb. Celá kampaň sa vedie v duchu hesla: "Krok ku zdraviu", pretože tvárou kampane je slovenský olympijský víťaz v rýchlochôdzi Matej Tóth. Okrem toho bol pre účastníkov workshopu pripravený vzdelávací program vo forme zaujímavých prezentácií, diskusií a, samozrejme, nesmela chýbať ani športová aktivita.

Čítané: 22

Deň jablka 2016

Dňa 14. októbra 2016 sa žiačky našej školy aktívne zapojili do celoslovenskej kampane „Deň jablka“ pod záštitou organizácie Liga proti rakovine.

Čítané: 19

27. september 2016- DEŇ pre nováčikov z inťáku SSOŠ DSA Trebišov

s  veľkým „I“ - IMATRIKULÁCIA

„A je tu deň s veľkým „I“. Áno, dobre počujete. Veľké „I“ ako imatrikulácia. “Ako na každej strednej škole, ani my sme sa tomu nevyhli.

Čítané: 20

Naši odborári  zo ZO OZ SSOŠ DSA Trebišov na výlete

HOREHRONIE  27. – 29. august 2016

Odborári s rodinami zo ZO OZ SSOŠ DSA Trebišov tento raz navštívili HOREHRONIE, krásny kút Slovenska kde tiež bolo čo objavovať.

Čítané: 14

Medzinárodné majstrovstvá v Pretekoch turistickej zdatnosti

16.-17. september 2016 Nesluša

Svoju turistickú zdatnosť (azimuty, odhad vzdialenosti, orientácia mapy, viazanie uzlov), fyzickú zručnosť (beh, hod na cieľ, plazenie) a vedomostné kontroly(turistické a topografické značky, kultúrno-poznávacia činnost, určovanie rastlín a drevín) - to sú disciplíny, ktoré musí splniť každý pretekár.

Čítané: 9

Majstrovstvá Slovenska v Pretekoch turistickej zdatnosti

Košice – Ťahanovce 2.- 3.september 2016

Vyše 100 pretekárov z rôznych kútov Slovenska a v rôznych vekových kategóriách sa zúčastnilo Majstrovstiev Slovenska v Pretekoch turistickej zdatnosti Košicicah – Ťahanovce.

Čítané: 8

SANET - Ocenený projekt roka 2016


Prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. - predseda Predstavenstva združenia SANET

"Už poznáme slovenských počítačových „Oskarov“ na rok 2016" - článok z pcrevue.sk

Na spoločenskom večere IT GALA sa v stredu 12. 10. 2016 odovzdávali prestížne ocenenia IT osobnosť, IT firma, IT produkt a IT projekt roka 2016. Ceny udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií.

Čítané: 27

Oznam pre záujemcov o prenájom telocvične

telocvicna

Riaditeľstvo SSOŠ DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov, oznamuje záujemcom o prenájom telocvične, že v školskom roku 2016/2017 sa tento bude realizovať na základe podanej žiadosti záujemcu a po podpísaní nájomnej zmluvy.

Čítané: 81

Majstrovstvá Slovenska v Pretekoch turistickej zdatnosti Košice – Ťahanovce 2.- 3. september 2016

img

Vyše 100 pretekárov z rôznych kútov Slovenska a v rôznych vekových kategóriách sa zúčastnilo Majstrovstiev Slovenska v Pretekoch turistickej zdatnosti Košicicah – Ťahanovce.

Čítané: 59

Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Žiaci našej školy na návšteve Európskeho parlamentu v Štrasburgu

eup

V dňoch 10.-15. septembra 2016 sme sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Štrasburgu za odmenu od vedenia našej školy.

V sobotu večer, 10.9.2016, sme v Košiciach nasadli do autobusu a po 19–tich strastiplných hodinách cesty sme v nedeľu dorazili a ubytovali sa vo veľmi príjemnom hoteli neďaleko Štrasburgu.

Čítané: 71

Oznam pre žiakov PMKŠ - Rozvrh hodín

Rozvrh na I. polrok šk.r. 2016/2017

Čítané: 263

Oznam / žltačka

virus

Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že na Súkromnej strednej odbornej škole DSA sa vyskytol prípad žltačky u žiačky bytom z okolia Michaloviec. Jedná sa o jediný prípad s uvedeným ochorením a menovaná žiačka je už náležite hospitalizovaná.

Čítané: 227

Výsledky PS na PMKŠ 2016

V prílohe - Prijímacie pohovory na PMKŠ učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - 26.8.2016

Čítané: 418

Otvorenie školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 bude 5.9.2016 o 9:00 hod. v budove školy.
Príchod žiakov do školy je o 8:45 hod.

Čítané: 506

Plavecký kurz 2016 ~ Taliansko – Lignano Sabbiadoro

Deň 16 máj 2016 sa nám navždy zapíše do našich sŕdc. Prostredníctvom našej školy (Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov) sme sa dostali ako druháci na plavecký kurz do nádherného Talianska ,destinácie Lignano Sabbiadoro, ktorá nám navždy ostane v našich srdciach ako jedna z najkrajších spomienok na štúdium na tejto perfektnej škole, ktorá nám ponúka množstvo príležitostí a možností na ktoré budeme už aj po ukončení štúdia s láskou a úsmevom navždy spomínať.

Zbierka SČK 2016

a dobrovoľníci Súkromnej strednej odbornej školy DSA

sck

V dňoch 5. a 6. mája 2016 sa do verejnej zbierky Slovenského Červeného kríža v meste Trebišov zapojili aj študenti našej školy.

Čítané: 316

Prijímacie skúšky 2016/2017

Aktuálne:

  • Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
  • Oznam pre uchádzačov - sociálno-výchovný pracovník
Čítané: 735

Oznam pre žiakov pomaturitného štúdia /05.2016/

Zmena termínu plaveckého výcviku pre 1. roč. PMŠK.

Čítané: 381

JOB EXPO 2016

JOB EXPO 2016

V dňoch  26.04.2016 - 27.04. 2016 prebiehal v Nitre najväčší veľtrh práce JOB EXPO 2016, kde účasť brali i  Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov, zastúpená jej riaditeľom, Mgr. Miroslavom Tóthom a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., zastúpený jej generálnym riaditeľom, Ing. Mariánom Supekom.

Čítané: 354

Pokyny k maturite 2016

Aktualizované: 21.04.2016

"Ppokyny k práci PČOZ - Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo"

Čítané: 549

Deň narcisov 2016

Deň narcisov 2016

Dňa 15. apríla 2016 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine pod názvom „Deň narcisov“.

Čítané: 465

Úspech našich žiakov na súťaži SOČ v šk. roku 2015/2016

SOČ – stredoškolská odborná činnosť

SOČ

Záujmová činnosť žiakov, ktorej sa žiaci venujú v škole, aj vo svojom voľnom čase, mimo školy. Žiaci riešia ľubovoľné odborné práce samostatne alebo s konzultantom. Výsledok svojej práce obhajujú na školských, obvodných, krajských a celoštátnych kolách.

Čítané: 348

Prvý jazykový kurz v Nemecku

V dňoch 1.4.2016 až 10.4.216 sme sa zúčastnili nemeckého jazykového kurzu v Magdeburgu - Nemecko.

Berlin

Spočiatku som nevedela čo mám od jazykového kurzu očakávať. Išli sme do niečoho neznámeho, s čím sme nemali žiadne skúsenosti. Moje prvotné obavy sa po krátkom čase rozplynuli, pretože sme sa na jazykovom kurze stretli s príjemnými a prívetivými ľuďmi, ktorí nás naučili, aká je dôležitá komunikácia v nemeckom jazyku.

Čítané: 619

PMKŠ - Oznamy o zmene rozvrhu

Aktualizované: 12.04.2016

/ Rozvrh PMKŠ 2015-2016 II. polrok - úprava 04-2016 /

Čítané: 734

Humanisti.sk - Kam na strednú a vysokú školu?

Naplnenie ambícií a uplatnenie v atraktívnej profesii ponúka SVP, š. p. v rôznych regiónoch Slovenska

humanisti

Viac ako 80 stavebných inžinierov so zameraním na vodné stavby a vodné hospodárstvo, vyše 50 absolventov SOŠ a ďalších približne 75 absolventov učilíšť so zameraním na vodohospodárstvo sa v najbližších rokoch môže uplatniť priamo v Slovenskom vodohospodárskom podniku š. p. a jeho odštepných závodoch a správach vodných tokov a povodí po celom území SR.

Čítané: 543

Školská knižnica

Školská knižnica

Mgr. Jaroslava Koreňová

Výpožičný čas pre študentov:

PO 13:30 - 15:00
UT - PIA 12.10 - 12.40
Čítané: 520

Základné dokumenty pre denné štúdium

Informácie pre záujemcov o denné štúdium.

Čítané: 786

Junior Achievment 2016

JA Firma Creative Hands na JA Veľtrhu podnikateľských talentov

foto

Študentky 3.B triedy, Adriána Fáberová, Michaela Majerská, Viktória, Grančayová, Natália Tušaiová, Simona Fedorčáková, členky JA Firmy Creative Hands, pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, v Trebišove sa dňa 22.03.2016 zúčastnili celoštátnej súťaže pod názvom „JA Veľtrh podnikateľských talentov“ v Avion Shopping Park v Bratislave.

Čítané: 571

Naša materská škola

skolkariMilí priatelia,
dávame vám do povedomia, že pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, Trebišov sa od 1.9.2016 otvorí už existujúca materská škola pod novým názvom - súkromná materská škola.

Čítané: 673