img

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

7649 M 00

Kvalifikovaný pracovník pre edukačnú činnosť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

čítaj ďalej

img

Sociálno-výchovný pracovník

7661 M 00

Absolventi odboru získavajú zručnosti v oblasti sociálnej práce v štátnych a súkromných zariadeniach.

čítaj ďalej

img

Biotechnológia a farmakológia

2840 M 00

Uplatnenie v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobami, ...

čítaj ďalej

img

Technik vodár vodohospodár

3667 K 00

Kvalifikovaný pracovník v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva, ...

čítaj ďalej

Oznam pre záujemcov o prenájom telocvične

telocvicna

Riaditeľstvo SSOŠ DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov, oznamuje záujemcom o prenájom telocvične, že v školskom roku 2016/2017 sa tento bude realizovať na základe podanej žiadosti záujemcu a po podpísaní nájomnej zmluvy.

Čítané: 18

Majstrovstvá Slovenska v Pretekoch turistickej zdatnosti Košice – Ťahanovce 2.- 3. september 2016

img

Vyše 100 pretekárov z rôznych kútov Slovenska a v rôznych vekových kategóriách sa zúčastnilo Majstrovstiev Slovenska v Pretekoch turistickej zdatnosti Košicicah – Ťahanovce.

Čítané: 21

Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Žiaci našej školy na návšteve Európskeho parlamentu v Štrasburgu

eup

V dňoch 10.-15. septembra 2016 sme sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Štrasburgu za odmenu od vedenia našej školy.

V sobotu večer, 10.9.2016, sme v Košiciach nasadli do autobusu a po 19–tich strastiplných hodinách cesty sme v nedeľu dorazili a ubytovali sa vo veľmi príjemnom hoteli neďaleko Štrasburgu.

Čítané: 21

Oznam pre žiakov PMKŠ - Rozvrh hodín

Rozvrh na I. polrok šk.r. 2016/2017

Čítané: 139

Oznam / žltačka

virus

Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že na Súkromnej strednej odbornej škole DSA sa vyskytol prípad žltačky u žiačky bytom z okolia Michaloviec. Jedná sa o jediný prípad s uvedeným ochorením a menovaná žiačka je už náležite hospitalizovaná.

Čítané: 170

Výsledky PS na PMKŠ 2016

V prílohe - Prijímacie pohovory na PMKŠ učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - 26.8.2016

Čítané: 377

Otvorenie školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 bude 5.9.2016 o 9:00 hod. v budove školy.
Príchod žiakov do školy je o 8:45 hod.

Čítané: 436

Plavecký kurz 2016 ~ Taliansko – Lignano Sabbiadoro

Deň 16 máj 2016 sa nám navždy zapíše do našich sŕdc. Prostredníctvom našej školy (Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov) sme sa dostali ako druháci na plavecký kurz do nádherného Talianska ,destinácie Lignano Sabbiadoro, ktorá nám navždy ostane v našich srdciach ako jedna z najkrajších spomienok na štúdium na tejto perfektnej škole, ktorá nám ponúka množstvo príležitostí a možností na ktoré budeme už aj po ukončení štúdia s láskou a úsmevom navždy spomínať.

Zbierka SČK 2016

a dobrovoľníci Súkromnej strednej odbornej školy DSA

sck

V dňoch 5. a 6. mája 2016 sa do verejnej zbierky Slovenského Červeného kríža v meste Trebišov zapojili aj študenti našej školy.

Čítané: 271

Prijímacie skúšky 2016/2017

Aktuálne:

  • Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
  • Oznam pre uchádzačov - sociálno-výchovný pracovník
Čítané: 694

Oznam pre žiakov pomaturitného štúdia /05.2016/

Zmena termínu plaveckého výcviku pre 1. roč. PMŠK.

Čítané: 345

JOB EXPO 2016

JOB EXPO 2016

V dňoch  26.04.2016 - 27.04. 2016 prebiehal v Nitre najväčší veľtrh práce JOB EXPO 2016, kde účasť brali i  Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov, zastúpená jej riaditeľom, Mgr. Miroslavom Tóthom a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., zastúpený jej generálnym riaditeľom, Ing. Mariánom Supekom.

Čítané: 319

Pokyny k maturite 2016

Aktualizované: 21.04.2016

"Ppokyny k práci PČOZ - Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo"

Čítané: 524

Deň narcisov 2016

Deň narcisov 2016

Dňa 15. apríla 2016 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine pod názvom „Deň narcisov“.

Čítané: 413

Úspech našich žiakov na súťaži SOČ v šk. roku 2015/2016

SOČ – stredoškolská odborná činnosť

SOČ

Záujmová činnosť žiakov, ktorej sa žiaci venujú v škole, aj vo svojom voľnom čase, mimo školy. Žiaci riešia ľubovoľné odborné práce samostatne alebo s konzultantom. Výsledok svojej práce obhajujú na školských, obvodných, krajských a celoštátnych kolách.

Čítané: 312

Prvý jazykový kurz v Nemecku

V dňoch 1.4.2016 až 10.4.216 sme sa zúčastnili nemeckého jazykového kurzu v Magdeburgu - Nemecko.

Berlin

Spočiatku som nevedela čo mám od jazykového kurzu očakávať. Išli sme do niečoho neznámeho, s čím sme nemali žiadne skúsenosti. Moje prvotné obavy sa po krátkom čase rozplynuli, pretože sme sa na jazykovom kurze stretli s príjemnými a prívetivými ľuďmi, ktorí nás naučili, aká je dôležitá komunikácia v nemeckom jazyku.

Čítané: 564

PMKŠ - Oznamy o zmene rozvrhu

Aktualizované: 12.04.2016

/ Rozvrh PMKŠ 2015-2016 II. polrok - úprava 04-2016 /

Čítané: 694

Humanisti.sk - Kam na strednú a vysokú školu?

Naplnenie ambícií a uplatnenie v atraktívnej profesii ponúka SVP, š. p. v rôznych regiónoch Slovenska

humanisti

Viac ako 80 stavebných inžinierov so zameraním na vodné stavby a vodné hospodárstvo, vyše 50 absolventov SOŠ a ďalších približne 75 absolventov učilíšť so zameraním na vodohospodárstvo sa v najbližších rokoch môže uplatniť priamo v Slovenskom vodohospodárskom podniku š. p. a jeho odštepných závodoch a správach vodných tokov a povodí po celom území SR.

Čítané: 499

Školská knižnica

Školská knižnica

Mgr. Jaroslava Koreňová

Výpožičný čas pre študentov:

PO 13:30 - 15:00
UT - PIA 12.10 - 12.40
Čítané: 499

Základné dokumenty pre denné štúdium

Informácie pre záujemcov o denné štúdium.

Čítané: 722

Junior Achievment 2016

JA Firma Creative Hands na JA Veľtrhu podnikateľských talentov

foto

Študentky 3.B triedy, Adriána Fáberová, Michaela Majerská, Viktória, Grančayová, Natália Tušaiová, Simona Fedorčáková, členky JA Firmy Creative Hands, pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, v Trebišove sa dňa 22.03.2016 zúčastnili celoštátnej súťaže pod názvom „JA Veľtrh podnikateľských talentov“ v Avion Shopping Park v Bratislave.

Čítané: 528

Naša materská škola

skolkariMilí priatelia,
dávame vám do povedomia, že pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, Trebišov sa od 1.9.2016 otvorí už existujúca materská škola pod novým názvom - súkromná materská škola.

Čítané: 645