img

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

7649 M 00

Kvalifikovaný pracovník pre edukačnú činnosť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

čítaj ďalej

img

Biotechnológia a farmakológia

2840 M 00

Uplatnenie v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobami, ...

čítaj ďalej

img

Technik vodár vodohospodár

3667 K 00

Kvalifikovaný pracovník v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva, ...

čítaj ďalej

Druhé kolo prijímacích skúšok

V prílohe oznam o druhom kole PS.

: 302

Plavecký kurz 2018

Plavecké kurzy sú náročné na psychiku, pretože sa vám môže stať, že vedľa vás prejde váš autobus a nezastane.

: 171

Program DofE na Súkromnej strednej odbornej škole DSA

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.

: 144

Výsledky PS - BIO / TVV

PS

V prílohe výsledky PS pre odbory BIO a TVV.

: 301

Newsletter 2/2018

DSA

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám poslať nový newsletter, ktorý mapuje dianie na škole za prvé tri mesiace nového roka. V tomto období sa uskutočnilo mnoho športových podujatí a žiaci absolvovali maturitné skúšky zo slovenského a cudzích jazykov. V rubrike zriaďovateľa nájdete aj príspevok o našej novej cvičnej hale Vodár. Práce v tomto objekte už finišujú a pripravujeme jej slávnostné otvorenie, o ktorom Vás budeme informovať.

: 235

Deň narcisov 2018

Dňa 13. apríla 2018 sa uskutočnil už 22. ročník dobrovoľnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine pod názvom „Deň narcisov“.

: 207

Deň vody 2018

Deň vody

22.marec SVETOVÝ DEŇ VODY

Ani tento rok žiaci našej školy nenechali nič na náhodu a dobrovoľníci z 2.BV triedy, Tomáš Kovács, Ivka Gorová a Dominika Petrová a z 1.V triedy, Michal Majerský a Adam Romančák, zodpovedne pripravili pre žiakov školy aktivity, ktorými pripomenuli Svetový deň vody a informovali svojich rovesníkov o význame vody pre život človeka, ako aj všetkého živého na planéte ZEM prostredníctvom školského rozhlasu, svojpomocne pripravených posterov, vizitiek a prezentácie.

: 247

Testovanie PISA 2018

PISA

Oznamujeme učiteľom, rodičom a žiakom, že sa naša škola zúčastní medzinárodného testovania PISA. Testovania sa zúčastní 42 vybraných žiakov našej školy, ktorí sa narodili v roku 2002. Testovanie bude prebiehať v dňoch 17. a 18. apríl 2018 v dopoludňajších hodinách.

: 219

Súťaž Ruské slovo 2018

Piate celoslovenské víťazstvo SSOŠ DSA v súťaži

9.marca 2018 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže "Ruské slovo" v Michalovciach.

: 197

Výsledky TS pre odbor 7649M

V prílohe výsledky TS pre odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.

: 557

Pomaturitné štúdium - rozvrh 2. polrok 2017/2018

aktualizované: 04.04.2018

V prílohe rozvrhy pre pomaturitné štúdium.

: 297

Prijímacie skúšky 2018 / 2019 - PMŠ

Požiadavky v prílohe.

: 661

Prijímacie skúšky 2018 / 2019 - Vodár, BIO

Termín prijímacích skúšok: 14. a 17. máj 2018

: 314

Prezentačné zručnosti pre JA Veľtrh podnikateľských talentov

Vďaka organizácií JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia sa členovia Firmy BioVita – Kristína Zubková a Filip Novák, študenti 3.B triedy zúčastnili v budove spoločnosti AT&T workshopu, ktorý sa konal dňa 08.03.2018 v Košiciach.

: 314

Chrípkové prázdniny

chripka

Oznamujeme žiakom denného štúdia, že v čase od 21.2. do 23.2. 2018 bude škola z dôvodu chrípkových prázdnin zatvorená. Vyučovanie začne v pondelok 5.3.2018.

Témy ročníkových prác pre šk. rok 2017/2018

V prílohe zoznam tém ročníkových prác.

: 787

Prijímacie skúšky 2018 / 2019

PS

Termín prijímacích skúšok: 05.04. 2018

: 1.179

Newsletter 1/2018

DSA

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám poslať prehľad informácií o dianí na našej škole – newsletter.

Budeme sa takouto elektronickou formou obracať na Vás pravidelne každý štvrťrok, aby ste boli čo najlepšie informovaní o tom, čím žila naša škola v predchádzajúcich mesiacoch, aké máme ďalšie zámery a zakaždým pripojíme takisto aktuálne informácie od nášho zriaďovateľa, ktorým je vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien /DSA/.

"viac v prílohe článku"

: 418

Vyhodnotenie súťaže „Nebuď otrok drog“

nod

V septembri 2017 vyhlásila Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR pre študentov základných a stredných škôl literárnu a výtvarnú súťaž „Nebuď otrok drog“. 

: 656

Human Body Exhibition

Po ceste nočným rýchlikom z Trebišova sme ráno 8.12.2017 vystúpili na hlavnej stanici v Bratislave a našim cieľom bola prehliadka vzdelávacej výstavy HUMAN BODY EXHIBITION v Inchebe EXPO na ktorú sme sa dlho pripravovali. Výstava nám odhalila úžasné tajomstvá z anatómie ľudského tela a všetkých jeho sústav doplnenú 3D animáciami o činnosti niektorých dôležitých orgánov tela.

: 372

Junior Freshhh

Žiješ vedou?         
UkÁŽ SVOJ Talent a vyhraj!

Takého heslo mala vzdelávacia súťaž Junior Freshhh pre študentov všetkých stredných škôl  už 5.ročníka.

: 413

JA Firma BioVita začína v reálnom svete podnikania

JA

Vďaka JA Slovensko sme dňa 14.11.2017 absolvovali školenie manažmentu, ktoré je realizované praktickou a kreatívnou formou.

: 415

Batérie – čo sú, na čo slúžia a čo s nimi

baterie

Naša škola už niekoľko rokov je zapojená do environmentálneho projektu „Recyklohry“ v rámci ktorého žiaci vypracovávajú zadané úlohy s rôznou témou v ktorých využívajú vlastnú fantáziu. V mesiaci október témou úlohy boli batérie. Každý z vás vie, čo batérie sú, ako vyzerajú, a na čo slúžia. Menej možno viete, aké druhy batérií poznáme, na čo ich používame a hlavne, ako môžu batérie poškodiť životné prostredie ak skončia v kontajnery, na skládke odpadu, v lese a pod.

: 537

Turistický výcvik mojimi očami

V dňoch 25.9. – 29.9. sme sa my, žiaci 3. ročníkov,  zúčastnili KOŽaZ spojeného s turistickým výcvikom. Ubytovaní sme boli v útulnom penzióne v Ždiari. Pedagogickým dozorom boli (nečakane:) naši telocvikári p. Fuňák a p. Szücs. Na takejto udalosti nesmie chýbať ani zdravotník - ten náš bol super a asi všetci sme sa s ním rýchlo spriatelili. Celý tento kurz sa niesol v duchu radosti, zábavy a upevňovania priateľstiev.

: 473

Špeciálna pedagogika - Rozvrh

aktualizované 3.11.2017

: 573

Nový webmail

roundcube

Dňa 1.10.2017 bol nasadený nový mailový server a s ním aj aktualizovaný poštový klient "roundcube" na adrese
https://webmail.sostv.sk/

: 405

Prezentácie na základných školách

Zástupcovia vedenia Súkromnej strednej odbornej školy / SSOŠ/ DSA v Trebišove s predstaviteľom spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien /DSA/, ktorá je už dva roky jej súkromným zriaďovateľom, predstavujú v týchto dňoch SSOŠ na základných školách v Trebišove a v okolitých obciach.

: 484

Deň otvorených dverí + Októberfest


Dňa 5.10.2017 Vás pozývame na Deň otvorených dverí a akciu Októberfest.

Bližšie informácie v prílohe.

: 606

Oznam pre študentov pomaturitného štúdia

Vyučovanie začína v utorok 3.10. 2017 podľa zverejneného rozvrhu hodín.

: 720

Oznam pre študentov PMŠ

Zápis do I. ročníka pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvošpeciálna pedagogika bude 11.9.2017 od 8:00 do 17:00.

: 1.722

TASR - výstavba unikátneho tréningového centra

Tlačová agentúra Školský servis TASR uverejnila správu o začatí výstavby unikátneho tréningového centra v Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove

: 503

Výsledky TS / PMŠ na šk.r. 2017/2018

V prílohe zverejňujeme výsledky talentových skúšok pre PMŠ na šk. rok 2017/2018.

: 878

Začiatok školského roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude v pondelok 4.9.2017 o 9:00 hod. vo vestibule školy.

: 895

Prehliadka tvorivej činnosti študentov v Brezne

Vo štvrtok 15. júna sa na pôde Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EGB v Brezne uskutočnila prehliadka tvorivej činnosti študentov pedagogického odboru, ktorí v rámci predmetu tvorivá dramatika pripravili pre ostatných účastníkov krátke divadielko určené deťom predškolského veku.

: 854

Magdeburg - Jazykový kurz v Nemecku

V dňoch 27.5.2017 až 1.6.2017 sme sa zúčastnili nemeckého jazykového kurzu v Magdeburgu

Na jazykovom kurze v Magdeburgu sa zúčastnili študenti I. a II. ročníka. Po dlhej a namáhavej ceste sme konečne dorazili do Magdeburgu, kde sme sa ubytovali a oddýchli.

: 833

Krajší život

Študenti našej Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Trebišove sa zapojili do projektu Krajší život, ktorý beží vo viacerých slovenských nemocniciach a ktorého ambasádorkou je speváčka Katarína Knechtová.

: 864

Investície do rekonštrukcie internátu

 

Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove pokračuje v plánovanej rekonštrukcii a modernizácii priestorov jej školského internátu.

: 920

Výsledky PS 2017

V prílohe Vám prinášame informácie o výsledkoch PS a zápise do prvého ročníka.
Aktualizované 12.05.2017 - po 2. kole.

: 1.194

Job Expo 2017

 

Naša škola sa zúčastnila 7. ročníka Veľtrhu práce – Job Expo 2017. Ten sa konal v spojení s 19. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2017, v dňoch  27. – 28. apríla 2017 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre.

: 1.061

Deň narcisov 2017

dn2017

Dňa 7. apríla 2017 sa uskutočnil už 21. ročník finančnej zbierky Ligy proti rakovine pod názvom „Deň narcisov“.

: 860

22. marec - Svetový deň vody

den vody

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia. Voda ako životodarná tekutina má pre človeka nesmierny význam. Bez vody si človek život nevie ani predstaviť. Jednoznačne najvhodnejším a najzdravším nápojom je čistá pitná voda z vodovodu.

: 907

Junior Achievment 2017

JA Firma BioCare na JA Veľtrhu podnikateľských talentov

JA Firma BioCare, pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, v Trebišove, vzorne prezentovala výrobky a výsledky svojho podnikania na celoslovenskej súťaži JA Firiem dňa 5.4.2017 v Košiciach.

: 955

Základné dokumenty PMKŠ

Dôležité informácie pre záujemcov o pomaturitné štúdium.

: 1.884

Základné dokumenty pre denné štúdium

Informácie pre záujemcov o denné štúdium.

Aktualizované 01.04.2017

: 1.456

Výsledky TS 2017

V prílohe Vám prinášame informácie o výsledkoch TS a zápise do prvého ročníka.

: 1.311

Celoštátne kolo chemickej olympiády

V dňoch 8.3. až 11.3. 2017 sa žiaci Marek Bogdaň (4. B) a Kvetoslava Koščová (2. B) zúčastnili celoštátneho kola chemickej olympiády v Bratislave. V prvý deň súťaže sa konalo slávnostné otvorenie a privítanie súťažiacich, ktorí si následne vylosovali súťažné čísla.

: 1.020

Buratino

Sú ľudia, ktorí sa chvália tým, že za život neprečítali žiadnu knihu. Naši škôlkári k nim však už nepatria. 1.P im postupne prečítala celý Zlatý kľúčik a nakoniec jej hlavná postava Buratino za nimi aj prišla.

: 1.073

Vianočná zbierka pre detský domov

Študenti z III. S zorganizovali vianočnú zbierku pre detský domov

Pomáhať slabším, lepšie porozumieť starším a bezbrannejším, to je nielen záležitosť odbornej prípravy nás - študentov odboru sociálno-výchovný pracovník, ale i naším presvedčením.

: 1.059

Exkurzia v Rige

V dňoch 15. -18. decembra 2016 sme sa zúčastnili exkurzie v Rige, hlavnom meste Lotyšska. Ubytovaní sme boli v centre mesta, v krásnom hoteli.

: 1.209

Zaujímame sa o životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj

V utorok 8. novembra 2016 sa žiaci študijného odboru sociálno-výchovný pracovník zúčastnili akcie zameranej na informovanosť o dôsledkoch klimatických zmien, ktoré predstavujú veľkú hrozbu pre ľudstvo.

: 1.308

SSOŠ DSA na Burze informácií

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov usporiadal dňa 3. 11. 2016 v priestoroch MsKS v Trebišove BURZU INFORMÁCIÍ zameranú na prezentáciu stredných škôl v súvislosti s voľbou povolania. Burzy sa zúčastnila aj naša škola. Prostredníctvom propagačného materiálu, fotografií zo života školy i sprievodným slovom našich učiteľov a žiakov sme informovali verejnosť o študijných odboroch a podmienkach štúdia na našej škole.

: 1.392