Výsledky TS 2017

V prílohe Vám prinášame informácie o výsledkoch TS a zápise do prvého ročníka.