Prijímacie skúšky 2018 / 2019 - PMŠ

Požiadavky v prílohe.