Oznam pre študentov pomaturitného štúdia

Vyučovanie začína v utorok 3.10. 2017 podľa zverejneného rozvrhu hodín.