Druhé kolo prijímacích skúšok

V prílohe oznam o druhom kole PS.