Ponuka práce 2017

majster

Majster odbornej výchovy

Prijmeme majstra odbornej výchovy technického zamerania pre šk. rok 2017/2018.

Čítané: 86

Interné smernice

V prílohe zverejňujeme interné smernice.

Čítané: 825

Slobodný prístup k informáciám

Súkromná stredná škola DSA, Komenského12, Trebišov ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.


Kontakt: http://www.sostv.sk/kontakt/
Digitálny formulár: http://www.sostv.sk/kontakt/napiste_nam/

Čítané: 470