Poplatky za stravovanie žiakov

v prílohe poplatky za stravovanie žiakov platné od 1.9.2018