Základné dokumenty PMKŠ

Dôležité informácie pre záujemcov o pomaturitné štúdium.

Aktualizované 01.04.2017