Základné dokumenty pre denné štúdium

Informácie pre záujemcov o denné štúdium.

Aktualizované 01.04.2017

šk. rok 2016/2017DokumentyTermín skúšky
Prehľad o študijných odboroch Možnosti štúdia na SSOŠ DSA 
Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo Kritériá
Požiadavky na prijímacie skúšky
Osvedčenie o telesnej zdatnosti
27.01.2017
Biotechnológia a farmakológia Kritériá
09.05.2017
11.05.2017
Technik vodár vodohospodár Kritériá