Výsledky TS pre odbor 7649M

V prílohe výsledky TS pre odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.