Výsledky PS - BIO / TVV

PS

V prílohe výsledky PS pre odbory BIO a TVV.