Prijímacie skúšky 2018 / 2019 - Vodár, BIO

Termín prijímacích skúšok: 14. a 17. máj 2018