Oznam pre študentov PMŠ

Zápis do I. ročníka pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvošpeciálna pedagogika bude 11.9.2017 od 8:00 do 17:00.

Žiadame študentov, aby doručili maturitné vysvedčenie, rodný list príp. sobášny  list, ak neboli súčasťou prihlášky.