Nový webmail

roundcube

Dňa 1.10.2017 bol nasadený nový mailový server a s ním aj aktualizovaný poštový klient "roundcube" na adrese
https://webmail.sostv.sk/

  • užívateľské účty nezmenené
  • menej nevyžiadanej pošty
  • zabezpečené pripojenie
  • rýchlejšie prostredie